Wydawnictwo Pallottinum

Pismo Święte

Starego i Nowego Testamentu

STARY TESTAMENT
Lamentacje
Powrót na stronę główną
Wyszukiwarka
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Lm)

SKARGA UKARANYCH


Opis niedoli

5
Wspomnij, Panie, na to, co nas spotkało,
spojrzyj i przypatrz się naszej hańbie.
Dziedziczny nasz dział przypadł obcym,
cudzoziemcom - nasze domostwa.
Sieroty, nie mamy już ojca,
a matki nasze jak wdowy.
Własną wodę za srebro pijemy,
za własne drzewo płacimy1.
Pędzą nas z jarzmem na szyi,
ustajemy, a nie ma wytchnienia.
Do Egiptu wyciągaliśmy ręce,
i do Asyrii, by nasycić się chlebem2.
Przodkowie nasi zgrzeszyli - ich nie ma,
a my dźwigamy ich grzechy.
Słudzy panują nad nami,
nikt nas nie ocala z ich ręki.
Życiem za chleb płacimy
wobec [groźby] miecza w pustyni3.
10 Jak piec nasza skóra gorąca
od straszliwego głodu4.
11 Na Syjonie hańbiono kobiety,
a dziewice po miastach Judy.
12 Rękami [wrogów] wieszani książęta,
nie było względów dla starszych.
13 Młodzieńcy młyn obracali5,
chwiali się chłopcy pod drewnem.
14 Starsi porzucili bramę,
młodzieńcy - swe pieśni.
15 Znikła z serc naszych radość,
w żałobę przeszły nam tańce.
16 Diadem spadł z naszej głowy,
biada nam, bośmy zgrzeszyli.
17 Stąd nasze serca chorują
i oczy nasze zaćmione.
18 że góra Syjonu - pustkowiem,
że po niej krążą szakale6.

Prośba

19 Lecz Ty, o Panie, Ty trwasz na wieki,
Twój tron - poprzez pokolenia.
20 Czemu chcesz o nas zapomnieć na zawsze,
po wszystkie dni nas opuścić?
21 Nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy7.
Dni nasze zamień na dawne!
22 Czyżbyś nas całkiem odtrącił?
Czy tak bardzo na nas się gniewasz?
 Lm 5  →
zmien-rozdzial zmien-rozdzial poprzedni-rozdzial
WSTĘP
««  Lm 5  »»

Lm 5, 4 - Na skutek obcej okupacji.

Lm 5, 6 - Zob. Lm 4,17 wraz z przypisem.

Lm 5, 9 - Aluzja do band napadających na karawany.

Lm 5, 10 - Aluzja do gorączki, do epidemii.

Lm 5, 13 - Zajęcia pogardzane (por. Sdz 16,21).

Lm 5, 18 - Powiedzenie przysłowiowe (por. Iz 34,13; Jr 10,22).

Lm 5, 21 - Wewnętrzne nawrócenie jest dziełem łaski (por. Jr 31,7-18).

Czytaj komentarze do Ewangelii wiara.pl