Wydawnictwo Pallottinum

Pismo Święte

Starego i Nowego Testamentu

STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
Powrót na stronę główną
Wyszukiwarka
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)

PSALM 24(23)1


Pan uroczyście wkracza do świątyni

24
Dawidowy. Psalm.
Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami2.
3 Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom
i nie przysięgał fałszywie.
Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego.
Takie jest pokolenie tych, co Go szukają,
co szukają oblicza Boga4 Jakubowego.
Bramy, podnieście swe szczyty
i unieście się, prastare podwoje5,
aby mógł wkroczyć Król chwały.
«Któż jest tym Królem chwały?»
«Pan, dzielny i potężny,
Pan, potężny w boju».
Bramy, podnieście swe szczyty
i unieście się, prastare podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały!
10 «Któż jest tym Królem chwały?»
«To Pan Zastępów: On sam Królem chwały».
PROLOG
 Ps 24 

Ps 24, 1 - Ps 24 Hymn o zastosowaniu liturgicznym, być może przy wejściu wiernych do świątyni.

Ps 24, 2 - Wg starosemickiej kosmografii świat był zewsząd otoczony praoceanem (Ps 18[17],16; Ps 77[76],17-19; Ps 93[92],1; Ps 104[103],5).

Ps 24, 3-6 - Por. Ps 15[14] [->Ps 15[14],1] - tzw. liturgia Prawa, źródła moralności ludu Bożego ST.

Ps 24, 6 - Tzn. obecności darzącej łaską.

Ps 24, 7 - Mowa o bramach świątyni, do której wstępuje Bóg przedstawiony na sposób monarchy orientalnego. Por. 1 Krl 8,27; Iz 66,1; Ez 43,4.

Czytaj komentarze do Ewangelii wiara.pl