Wydawnictwo Pallottinum

Pismo Święte

Starego i Nowego Testamentu

STARY TESTAMENT
Księga Hioba
Powrót na stronę główną
Wyszukiwarka
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Hi)

Czwarta mowa Elihu: Sens cierpień Hioba


Elihu jest prawdomówny

36
Dodał jeszcze Elihu i rzekł:
«Poczekaj chwilkę, wyjaśnię, bo jeszcze [są] słowa o Bogu.
Daleko poniosę swą wiedzę, by ukazać sprawiedliwość Stwórcy.
Naprawdę, nie mówię podstępnie, prawdziwie jest mędrzec przed tobą.

Bóg jest sprawiedliwy

Oto Bóg jest potężny i nie gardzi [nikim], potężny jest mocą i mądrością.
Nie pozwoli na powodzenie bezbożnych, pokrzywdzonym przywraca prawo,
nie spuszcza oka z uczciwych, [umieszcza] ich z królami na ich tronach, osadza ich na zawsze – są wielcy.

Cierpliwie nawraca

1Gdy powrozami związani, w kajdany nędzy zostaną zakuci,
wtedy im stawia przed oczy ich czyny, by ciężar przestępstw widzieli.
10 Otwiera im uszy na radę, namawia: od zła niech odstąpią!
11 Gdy usłuchają z poddaniem, pędzą swe dni w dobrobycie, a lata mijają w szczęściu.

Opornych czeka dotkliwa kara

12 Jeśli nie słuchają, zginą od dzidy, wyginą z braku rozumu.
13 Ludzie zatwardziali gniew chowają, związani nie chcą ratunku;
14 wyginą za dni młodości, a życie uch godne pogardy2
15 Uciśnionego On ratuje przez ucisk, cierpieniem otwiera mu uszy3 .

Poddaj się Bogu!

16 I ciebie chce On wybawić z nieszczęść,
przed tobą jest dal, nie cieśnina,
i stół opływający tłuszczem.
17 Lecz ty osądzasz jak niewierny4.
Dosięgną cię prawa i sądy.
18 Strzeż się, by cię nie zwiodła obfitość
i nie zmylił hojny okup.
19 5 Czy skłoni Mocarza twój krzyk bólu,
choćbyś wytężył swe siły?
20 Spróbuj nie wzdychać do nocy,
w której odchodzą najbliżsi.
21 Strzeż się, a zła unikaj!
Przez nie dosięgła cię nędza.

Hymn na cześć Boga


Majestat Boga

22 Wielki jest Bóg w swej wszechmocy,
któż takim mistrzem jak On?
23 Kto Jego drogę chce zganić?
Kto powie: "Źle uczyniłeś"?
24 Staraj się chwalić Jego dzieła6,
gdy o nich się pieśni układa.
25 Ogląda je każdy z radością,
choć widzi je tylko z daleka.
26 Wielki jest Bóg, choć nieznany7,
lat Jego nikt nie policzy.

Bóg daje deszcz

27 On krople wody podnosi
i mgłę na deszcz skrapla8,
28 one płyną z nieba wysoko,
obficie spływają na ludzi9.

Cel burzy

29 A kto pojmuje warstwę chmur
i huk [niebieskiego] namiotu?10
30 On, Najwyższy, ogniem zieje
i zakrywa podstawy morza.
31 Tak utrzymuje11 ludzi
i żywność im daje obficie.

Opis burzy

32 Błyskawicą zbrojne ma ręce,
wskazuje jej cel oznaczony,
33 głos przeciw niemu wydaje:
zazdrosny gniew na nieprawość12.
 Hi 36 
zmien-rozdzial zmien-rozdzial poprzedni-rozdzialnastepny-rozdzial
WSTĘP
««  Hi 36  »»

Hi 36, 8-11 - Cierpienie może mieć właściwości wychowawcze, celem zachowania człowieka od grzechu, a specjalnie od pychy.

Hi 36, 14 - "Pogardy", dosł. "jak nierządnic".

Hi 36, 15 - Tzn. poucza.

Hi 36, 17 - Wiersz różnie tłumaczony.

Hi 36, 19 - Wiersze trudne, może z innego kontekstu, różnie poprawiane.

Hi 36, 24 - Wlg: "Pomnij, że nie znasz dzieła Jego".

Hi 36, 26 - Por. Hi rozdz. 28 [->Hi 28,1]. Elihu idzie dalej aniżeli Hiob lub jego przyjaciele, którzy uważali, że Boga można poznać dogłębnie zwykłym ludzkim umysłem lub na drodze doświadczenia, które różnie od Hioba komentowali.

Hi 36, 27 - Tłum. przypuszczalne.

Hi 36, 28 - Tu niektórzy umieszczają wiersz 31.

Hi 36, 29 - Wlg: "Jeśli będzie chciał rozciągnąć obłoki jak namiot swój, błyskać światłem swoim z wierzchu, to nawet głębiny morskie okryje".

Hi 36, 31 - Burza nie tylko niszczy, ale także zrasza zeschłą glebę.

Hi 36, 33 - Wiersz różnie poprawiany. Głos grzmotu przerażający grzeszników uważano za objaw gniewu Bożego.

Czytaj komentarze do Ewangelii wiara.pl