Wydawnictwo Pallottinum

Pismo Święte

Starego i Nowego Testamentu

STARY TESTAMENT
Mądrość Syracha
Powrót na stronę główną
Wyszukiwarka
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Syr)
19
Robotnik pijak nie wzbogaci się,
a kto ma za nic małe rzeczy, wnet podupadnie.
Wino i kobiety wykoleją mądrych,
a kto przylgnie do nierządnic, będzie bardziej bezwstydny;
padnie łupem zgnilizny i robaków
i zatraci się dusza zuchwała.

Roztropność w mowie

Człowiek łatwowierny jest lekkomyślny,
a kto grzeszy, wyrządza krzywdę swej duszy.
Kto ma zadowolenie ze swych namiętności, będzie potępiony,
a kto nienawidzi wielomówstwa, uniknie nieszczęścia.
Nigdy nie powtarzaj słów zasłyszanych,
a nic na tym nie stracisz.
Nie mów ich ani przyjacielowi, ani wrogowi,
i jeśli to nie będzie grzechem dla ciebie, nie wyjawiaj!
Gdyż wysłuchają, ale unikać cię będą,
a w swoim czasie okażą ci nienawiść.
10 Posłyszałeś słowo? Niech umrze z tobą!
Nie obawiaj się - nie rozsadzi ciebie.
11 Głupi z powodu słowa usłyszanego czuć będzie boleści
jak rodząca z powodu dziecięcia.
12 Jak strzała tkwiąca w mięsistym udzie,
tak słowa we wnętrzu głupiego.
13 Upomnij przyjaciela, aby tak nie czynił,
a jeśliby uczynił, by już nie powtórzył czynu.
14 Upomnij bliźniego, aby tak nie mówił,
a jeśliby już powiedział, aby nie powtarzał.
15 Upomnij przyjaciela, często bowiem rzuca się oszczerstwa,
i nie wierz każdemu słowu!
16 Czasem się ktoś poślizgnął, ale nieświadomie,
i któż nie zgrzeszył swym językiem?
17 Upomnij bliźniego swego, zanim mu grozić będziesz,
i daj miejsce Prawu Najwyższego1.

Prawdziwa i fałszywa mądrość

20 Cała mądrość - bojaźń Pana,
a w całej mądrości jest wypełnienie Prawa2.
22 Nie jest mądrością znajomość złego
i nie ma roztropności, gdzie się słucha rady grzeszników.
23 Jest przemyślność, a jednak budzi wstręt,
i bywa głupi, który źle na mądrości wychodzi.
24 Lepszy jest mniej zdolny, ale bojący się Pana,
niż bardzo mądry, co przekracza Prawo.
25 Jest wybitna przemyślność, a jednak jest niegodziwa,
a bywa też taki, co używa podstępu, by ujawnić słuszność.
26 Jest przewrotny, skrzywiony ze smutku,
a wewnątrz pełen fałszu,
27 ukrywa twarz, udaje głuchego,
aby, gdy nie będzie poznany, wziąć górę nad tobą;
28 a jeśli słabość sił powstrzymuje go od grzeszenia,
gdy znajdzie sposobność, będzie źle czynił.
29 Mąż bywa poznany z wejrzenia,
z wyglądu twarzy poznaje się rozumnego.
30 Ubranie męża, uśmiech ust
i chód jego mówią o nim, kim jest.
PROLOG
 Syr 19 
zmien-rozdzial zmien-rozdzial poprzedni-rozdzialnastepny-rozdzial
WSTĘP
PROLOG
««  Syr 19  »»

Syr 19, 17 - Por. Kpł 19,17. Nieliczne rkp dodają: "sam pozbywszy się gniewu. 18 Bojaźń Pańska jest początkiem przygarnięcia, a mądrość od Niego zdobywa miłość. 19 Znajomość przykazań Pańskich jest nauką życia, a ci, którzy czynią, co Mu się podoba, zbierają owoce drzewa nieśmiertelności".

Syr 19, 20 - Nieliczne rkp dodają: "i znajomość Jego wszechmocy. 21 Sługa mówiący panu: Nie zrobię tego, co ci się podoba, choćby potem to wykonał, drażnił swego żywiciela". Inne zastosowanie: Mt 21,28-32.

Czytaj komentarze do Ewangelii wiara.pl