Wydawnictwo Pallottinum

Pismo Święte

Starego i Nowego Testamentu

STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
Powrót na stronę główną
Wyszukiwarka
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)

PSALM 20(19)1


Modlitwa o ocalenie króla

20
Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia,
niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.
Niech ześle tobie pomoc z świątyni
i niech cię wspiera z Syjonu.
Niechaj pamięta o wszystkich twych ofiarach
i niech Mu będzie miłe twe całopalenie.
Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz,
i wypełni każdy twój zamysł.
Chcemy się cieszyć z twego ocalenia
i w imię Boga naszego podnieść sztandary.
Niech Pan wypełni wszystkie twoje prośby!
Teraz wiem2, że Pan wybawia swego pomazańca,
odpowiada mu ze świętych swych niebios,
przez możne czyny zbawczej swej prawicy.
Jedni wolą rydwan, drudzy konie3,
a nasza siła w imieniu Pana, Boga naszego.
Tamci się zachwiali i upadli,
a my stoimy i trwamy.
10 Panie, wybaw króla,
a nas wysłuchaj w dniu, gdy Cię wzywamy.
PROLOG
 Ps 20 

Ps 20, 1 - Ps 20 Kultowy psalm królewski, stosowany w NT do Chrystusa.

Ps 20, 7 - Prorocza pewność (por. Iz 30,15-18; Za 4,6) w ustach sprawującego kult.

Ps 20, 8 - Por. Ps 147[146],10; Iz 31,1.

Czytaj komentarze do Ewangelii wiara.pl