Wydawnictwo Pallottinum

Pismo Święte

Starego i Nowego Testamentu

STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
Powrót na stronę główną
Wyszukiwarka
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)

PSALM 54(53)1


Wybaw mnie, Boże!

54
Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Pieśń pouczająca. Dawidowa. Gdy Zifejczycy przybyli do Saula, mówiąc: «Oto Dawid u nas się ukrywa»2.
Boże, zbaw mnie, w imię swoje,
swoją mocą broń mojej sprawy!
Boże, słuchaj mojej modlitwy,
nakłoń ucha na słowa ust moich!
Bo powstają przeciwko mnie pyszni3,
a gwałtownicy czyhają na moje życie;
nie mają Boga przed swymi oczyma.
Oto Bóg mi dopomaga,
Pan podtrzymuje me życie.
Niechaj zło spadnie na moich przeciwników
i przez wzgląd na Twą wierność zniwecz ich!4
Będę Ci chętnie składać ofiarę,
sławić Twe imię, bo ono jest dobre,
bo wybawi5 mię z wszelkiej udręki,
a moje oko ogląda hańbę moich wrogów.
PROLOG
 Ps 54 

Ps 54, 1 - Ps 54 Indywidualna lamentacja.

Ps 54, 2 - Wprowadzenie historyczne, oparte na 1 Sm 23,19.

Ps 54, 5 - Tak za kilkoma rkp; hebr.: "cudzoziemcy".

Ps 54, 7 - Złorzeczenie przeciw wrogom częste w psalmach. Przewrotność religijno-moralna wrogów stawia ich również w przeciwieństwie do Boga i całego jego narodu. Dopiero w świetle pełnego objawienia NT Chrystus Pan nakazuje miłować nawet nieprzyjaciół (por. Mt 5,44).

Ps 54, 9 - Por. Jr 10,6.

Czytaj komentarze do Ewangelii wiara.pl