Wydawnictwo Pallottinum

Pismo Święte

Starego i Nowego Testamentu

STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
Powrót na stronę główną
Wyszukiwarka
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)

PSALM 135(134)1


Chwalcie potężnego Boga!

135
Alleluja.
Chwalcie imię Pańskie,
chwalcie, słudzy Pańscy2,
wy, którzy stoicie w domu Pańskim,
na dziedzińcach domu Boga naszego.
Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan,
śpiewajcie Jego imieniu, bo łaskawe.
Pan bowiem wybrał sobie Jakuba,
Izraela - na wyłączną swoją własność3.
Wiem, że Pan jest wielki
i że Pan nasz jest nad wszystkimi bogami4.
Cokolwiek Panu się spodoba,
to uczyni na niebie i na ziemi5,
na morzu i we wszystkich głębinach.

Sprowadza chmury z krańców ziemi,
wywołuje deszcz błyskawicami
i dobywa wiatr ze swoich komór.
Poraził pierworodnych w Egipcie,
od człowieka aż do bydlęcia6.
<W tobie, kraju egipski>7,
zdziałał znaki i cuda
przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom.
10 8 Poraził wiele narodów
i zgładził królów potężnych:
11 amoryckiego króla Sichona
i Oga, króla Baszanu,
i wszystkich królów kananejskich.
12 A ziemię ich dał w posiadanie,
w posiadanie Izraela, swojego narodu.
13 Twe imię, Panie, trwa na wieki,
Twa pamięć, Panie - z pokolenia w pokolenie.
14 Pan bowiem zapewnia praworządność swojemu ludowi
i lituje się nad swymi sługami.
15 9 Bożki pogańskie to srebro i złoto,
dzieło rąk ludzkich.
16 Mają usta, ale nie mówią,
mają oczy, ale nie widzą.
17 Mają uszy, ale nie słyszą;
i nie ma oddechu w ich ustach.
18 Podobni są do nich ci, którzy je robią,
i każdy, co w nich ufność pokłada.
19 Domu Izraela, błogosław Pana,
domu Aarona, błogosław Pana!
20 Domu Lewiego, błogosław Pana,
wy, co boicie się Pana, błogosławcie Pana!
21 Niech będzie błogosławiony Pan z Syjonu,
który mieszka w Jeruzalem!
<Alleluja>10.
PROLOG
 Ps 135 
zmien-rozdzial zmien-rozdzial poprzedni-rozdzialnastepny-rozdzial
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 135  »»

Ps 135, 1 - Ps 135 Hymn pochwalny na cześć Pana.

Ps 135, 1 - Por. Ps 134[133],1; Ps 113[112],1.

Ps 135, 4 - Por. Wj 19,5; Pwt 7,6.

Ps 135, 5 - Por. Ps 86[85],8 z przypisem.

Ps 135, 6 - Por. Ps 115[113],3.

Ps 135, 8 - Ostatnia plaga egipska opisana w Wj 12,29; (por. Ps 78[77],51).

Ps 135, 9 - Zapewne glosa.

Ps 135, 10 - Por. Ps 136[135],17-22; Lb 21,21-35; Pwt 7,1n.

Ps 135, 15-18 - Polemika przeciw bóstwom obcym: zob. Ps 115[113],4-8 z przypisem.

Ps 135, 21 - LXX zapewne słuszne przenosi Alleluja na początek następnego Ps.

Czytaj komentarze do Ewangelii wiara.pl